انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار

انجام تفکیک آپارتمان-صدور پایان کار که هم قبل صدور پایان کار و هم بعد صدور پایان کار قابل انجام است در واقع برای اخذ سند تک برگ برای هر یک از واحد های آپارتمان پس از اتمام ساخت و ساز تفکیک انجام می شود تا مساحت دقیق هر قسمت به دست بیاید. همچنین برای انجام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید