انجام تفکیک آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر یک از واحد های آپارتمانی را می توان به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد. این متخصص برای انجام این عملیات از تجهیزات دقیق و تخصصی بهره میگیرد و با دقت بالا واحد های آپارتمانی را برداشت خواهد کرد و […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت انجام میگیرد تا امکان انجام معامله پیش خرید مطمئن وجود داشته باشد در واقع از آن جایی که پیش از پایان ساخت و ساز مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد معلوم نمیباشد بنابراین نمیتوان انتظار داشت معامله بدون ضرر و زیان پایان میابد. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید