انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ

انجام تفکیک آپارتمان های فاقد سند تک برگ به این دلیل انجام می شود تا در نتیجه مساحت واقعی واحد های آپارتمانی حاصل شود در واقع قبل از اینکه پایانکار اخذ گردد و قبل از اتمام ساخت و ساز برای اینکه بتوان واحد های آپارتمانی را معامله کرد می بایست پیش تفکیک آپارتمان انجام شود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید