انجام تفکیک آپارتمان ها

کارشناسان ثبت املاک - تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک – تفکیک آپارتمان

کارشناسان ثبت املاک – تفکیک آپارتمان به این منظور انجام میشود تا در نتیجه سند تک برگ برای واحد آپارتمان صادر گردد. با تفکیک آپارتمان مساحت واقعی واحد های آپارتمانی حاصل می شود. همچنین در صورتی که افراد بخواهند قبل از پایانکار واحد های آپارتمانی را معامله کنند بایستی مساحت واقعی واحد آپارتمانی معلوم باشد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش

انجام تفکیک آپارتمان ها برای پیش فروش هر یک از واحد ها به این دلیل است که مساحت هر یکی از واحد ها با دقت بالا معلوم شود تا معامله ای مطمئن انجام گیرد به طوری که در این بین طرفین معامله متضرر نشود. برای اینکه این عملیات انجام شود باید به یک شخصی مانند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید