انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان واحد مسکونی برای تعیین مساحت تنها از عهده افراد متخصص که در حوزه تفکیک فعالیت دارند هم چون کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و تفکیک آپارتمان پیش از این که ساخت و ساز به اتمام یابد انجام می شود تا در نتیجه بتوان واحد های آپارتمانی را معامله کرد. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید