انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز برای تعیین مساحت دقیق هر واحد و همچنین متراژ دقیق آن انجام می شود. برای تفکیک همه قسمت های آپارتمان به طور دقیق برداشت خواهد شد و هم چنین مساحت هر قسمت نیز محاسبه خواهد شد با توجه به این ابعاد و مساحت به دست آمده سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید