انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق

معامله آپارتمان قبل از پایان ساخت و ساز با متراژ دقیق به این صورت می باشد که اگر شخصی بخواهد واحدی از آپارتمان را که نیمه کاره می باشد خریداری کند باید نقشه پیش تفکیک از این واحد را تهیه کند تا مساحت دقیق واحد مشخص شود و معامله با آگاهی به مساحت دقیق واحد […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز برای تعیین مساحت

انجام تفکیک آپارتمان پس از ساخت و ساز برای تعیین مساحت دقیق هر واحد و همچنین متراژ دقیق آن انجام می شود. برای تفکیک همه قسمت های آپارتمان به طور دقیق برداشت خواهد شد و هم چنین مساحت هر قسمت نیز محاسبه خواهد شد با توجه به این ابعاد و مساحت به دست آمده سند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید