انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت

انجام تفکیک مجتمع آپارتمان مسکونی برای تعیین مساحت انجام میگیرد تا امکان انجام معامله پیش خرید مطمئن وجود داشته باشد در واقع از آن جایی که پیش از پایان ساخت و ساز مساحت و متراژ دقیق و واقعی هر واحد معلوم نمیباشد بنابراین نمیتوان انتظار داشت معامله بدون ضرر و زیان پایان میابد. انجام تفکیک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید