انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تعیین حدود هر یک از املاک تفکیک شده و ارائه گزارش رسمی در خصوص صحت انجام روند تفکیک و همچنین تعیین موقعیت ملک برای دریافت سند،این کارها تنها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید