انجام تفکیک و افراز اراضی

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری

انجام تفکیک و افراز اراضی شهری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع برای تعیین حدود هر یک از املاک تفکیک شده و ارائه گزارش رسمی در خصوص صحت انجام روند تفکیک و همچنین تعیین موقعیت ملک برای دریافت سند،این کارها تنها توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران انجام می گیرند تا تقسیم ملک صورت بگیرد در این صورت ممکن است ملک مشاعی و یا غیر مشاعی باشد و برای تفکیک و افراز ابتدا بایستی نقشه دقیقی از ملک که نقشه یو تی ام می باشد تهیه گردد در واقع با تهیه این نقشه موقعیت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید