انجام تفکیک و افراز

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران

انجام تفکیک و افراز اراضی ملکی در تهران انجام می گیرند تا تقسیم ملک صورت بگیرد در این صورت ممکن است ملک مشاعی و یا غیر مشاعی باشد و برای تفکیک و افراز ابتدا بایستی نقشه دقیقی از ملک که نقشه یو تی ام می باشد تهیه گردد در واقع با تهیه این نقشه موقعیت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید