انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تفکیک و پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و انجام پیش تفکیک برای آپارتمان هایی می باشد که نیمه کاره می باشد و برای انجام معامله مطمئن از واحدهای پیش فروشی،بهتر است قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک با خبر شد و معامله را طبق آن مساحت انجام داد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید