انجام تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام از عهده فرد مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری که به تمامی اسناد و مدارک ثبتی منطقه دسترسی دارد، بر می آید. جانمایی سند وقتی انجام میشود که موقعیت و یا حدود ملک مشخص نباشد در نتیجه با مشخص شدن حدود ملک و ارائه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه مصوب ثبت برای سند تک برگ

تهیه نقشه مصوب ثبت برای سند تک برگ

تهیه نقشه مصوب ثبت برای سند تک برگ که برای امور ثبتی و سندی مورد در خواست قرار می گیرد این نقشه با مختصات یو تی ام است که دقت بسیار بالایی دارد و با فرمت استاندار تهیه میگردد. تهیه نقشه یو تی ام تنها توسط افراد با صلاحیت مورد قبول اداره ثبت اسناد قرار […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند

تهیه نقشه های مصوب سازمان ثبت برای سند باید به یک فرد معتبر و متخصص مثل کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود که با مهر و امضا خود به نقشه تهیه شده اعتبار می دهد. نقشه مصوب اداره ثبت اسناد نقشه ای با مختصات یو تی ام و با دقت سانتی متری است. با تهیه نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک

تهیه نقشه های مصوب ثبت اسناد و املاک نقشه ای است که اداره ثبت اسناد آن نقشه را قبول دارد و با دقت و فرمت استانداردی باید فراهم شود برای این که نقشه مصوب برای اداره ثبت اسناد تهیه گردد و مورد قبول قرار بگیرد بنابراین بایستی به یک متخصصی که توانایی تهیه این نقشه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری نقشه ای یو تی ام از وضع موجود زمین است که روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم شهر جانمایی شده است و در این نقشه ابعاد و مساحت و حدود و همسایگی ملک نمایان است. این نقشه توسط متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه

نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه

نقشه یو تی ام با GPS دو یا سه فرکانسه یک روش مستقیم برای تهیه این نقشه از ملک میباشد که در این روش با استفاده از این دستگاه مختصات یو تی ام گوشه های ملک با دقت بالا و سانتی متری برداشت می شود و سپس نقشه یو تی ام برای ملک ترسیم و […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت

نقشه یو تی ام برای اخذ سند مالکیت جدید و تک برگ تهیه می گردد تا اینکه اطلاعاتی از جمله مساحت،ابعاد ملک بادقت بالایی حاصل شود زیرا در این اسناد این اطلاعات درج می گردد و هم چنین موقعیت مکانی ملک با مختصات یو تی ام نیز مشخص می شود که در سیتم اداره ثبت […]

بیشتر بخوانید
رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که اگر وضع موجود ملک بزرگتر از مساحت درج شده در سند باشد مالک باید فقط به اندازه چهار گوشه ملک خود را تثبیت کند و اگر ساخت و سازی می خواهد انجام دهد باید روی این چهار چوب باشد و باید […]

بیشتر بخوانید
تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام انجام می شود تا آدرس ملک معلوم گردد و برای اینکه بتوان به موقعیت املاک گمشده پی برد میبایست عملیات جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا با استفاده از اسناد و مدارک ثبتی بتوان حدود ثبتی ملک را روی زمین مشخص نمود و در آخر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید