انجام جانمایی اسناد قدیمی

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران

انجام جانمایی اسناد قدیمی در تهران برای تعیین موقعیت دقیق و حقیقی ملک روی زمین به کار می رود و از آنجایی که در اسناد قدیمی اطلاعات مکانی دقیق ملک مشخص نیست. بنابراین برای مشخص شدن موقعیت دقیق ملک میتوان با استفاده از جانمایی اسناد قدیمی به آن پی برد. و پس از مشخص شدن […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید