انجام جانمایی ثبتی ملک کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی ثبتی ملک کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی ثبتی ملک کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی ثبتی ملک کارشناس دارای صلاحیت همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد این متخصص با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی می تواند این عملیات را انجام دهد. انجام جانمایی ثبتی ملک کارشناس دارای صلاحیت در صورت نا معلوم بودن آدرس ملک قدیمی لازم است با مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری از وی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید