انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق

انجام جانمایی سند های قدیمی املاک فاقد موقعیت دقیق با این هدف انجام می گیرد تا در نتیجه موقعیت و ابعاد ثبتی ملک تعیین گردد برای اینکه بتوان موقعیت دقیق املاک فاقد آدرس را معلوم کرد میبایست جانمایی پلاک ثبتی انجام شود. انجام این عملیات از عهده یک متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید