انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی

انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی را می توان به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد این متخصص برای انجام جانمایی سند دفترچه ای از اسناد قدیمی و ثبتی ملک بهره می گیرد و در نتیجه حدود و آدرس ثبتی ملک معلوم می گردد. انجام جانمایی سند های دفترچه ای شاهنشاهی اسناد شاهنشاهی اسناد قدیمی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی سند و تهیه نقشه یو تی ام از عهده فرد مجربی مانند کارشناس رسمی دادگستری که به تمامی اسناد و مدارک ثبتی منطقه دسترسی دارد، بر می آید. جانمایی سند وقتی انجام میشود که موقعیت و یا حدود ملک مشخص نباشد در نتیجه با مشخص شدن حدود ملک و ارائه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید