انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک

انجام جانمایی ملک و صدور سند تک برگ برای ملک را می بایست به یک فرد متخصص سپرد تا این فرد جانمایی ملک را با روش های تخصصی با دقت بالا انجام دهد و با مراجعه به فردی مانند کارشناس رسمی دادگستری میتوان حدود اربعه ملک را مشخص کرد و همچنین نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ

تبدیل سند دفترچه ای به سند تک برگ که به دلایل معایبی که اسناد قدیمی دارند انجام می شود و اسناد تک برگ ایمنی و امنیت بالایی دارند و بهتر است این تعویض انجام شود تا بسیاری از مشکلات قضایی احتمالی پیش نیاید و همچنین بهتر است معاملات ملکی با اسناد تک برگ انجام شود […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که حاصل کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که این نقشه مهر و امضا می شود و امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می رود و هدف از جانمایی ملک در مرحله […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین مرزهای ملک که در نهایت بعد از تعیین مرزهای ملک با توجه به مختصات های یو تی ام و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق این مرزها بر روی زمین مشخص میشود و برای املاکی که آدرس مشخصی از آن ها در سترس نیست باید با توجه به پلاک […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای تهیه سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شود که این تعیین موقعیت پایه واساس کار سند تک برگ است, به این صورت که برای سند تک برگ ابتدا باید موقعیت ملک بر روی زمین مشخص شود و بعد از آن برای قطعه زمین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید