انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ

انجام جانمایی ملک برای صدور سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است زمانی لازم است جانمایی ملک انجام شود که حدود اربعه ملک بر روی زمین معلوم نباشد در این صورت می بایست با انجام جانمایی پلاک ثبتی و یا تفسیر عکس هوایی حدود اربعه ملک معلوم شود تا در نتیجه امکان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید