انجام جانمایی ملک در تهران

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی قابل انجام می باشد زمانی این متخصص جانمایی ملک را انجام خواهد داد که حدود و مرز های ملک بر روی زمین معلوم نباشد در نتیجه با انجام جانمایی ملک می توان حدود اربعه ملک را معلوم نمود. انجام جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی ممکن […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز

پیاده سازی زمین قبل از شروع عملیات ساخت و ساز توسط کارشناس رسمی دادگستری بایستی صورت گیرد تا مختصات دقیق ملک روی زمین پیاده سازی و سپس میخ کوبی شود تا در آینده مالک دچار مشکلات حقوقی بر سر حدود و مرزهای ملک نشود که برای انجام پیاده سازی ابتدا بایستی نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی

انجام جانمایی ملک با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری که حاصل کار جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که این نقشه مهر و امضا می شود و امروزه یکی از مدارک مهم برای هر ملکی به شمار می رود و هدف از جانمایی ملک در مرحله […]

بیشتر بخوانید
نقشه جانمایی ملک - انجام جانمایی ملک در تهران

نقشه جانمایی ملک – انجام جانمایی ملک در تهران

نقشه جانمایی ملک – انجام جانمایی ملک در تهران به منظور تعیین مرزها و موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام می شود و در نهایت جانمایی ملک یک نقشه یو تی ام از ملک تهیه می شود که در آن ها مرزهای ملک بر اساس سند جانمایی شده است و در نهایت نقشه تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید