انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک توسط کارشناس رسمی امور ثبتی با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر می باشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی میتواند موقعیت و آدرس دقیق ملک گمشده را بیابد. انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک در واقع املاکی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید