انجام جانمایی نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام

میخ کوبی چهار گوشه ملک-نقشه یو تی ام به دلیل تثبیت حدود ثبتی ملک روی زمین انجام می شود و برای این که بتوان چهارگوشه ملک را میخکوبی نمود لازم است مختصات یو تی ام نقاط مشخص باشد. ممکن است این مختصات را مالک داشته باشد و فقط کارشناس آن را روی زمین پیاده کند […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی

انجام جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی

انجام جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی که منظور تهیه نقشه یو تی ام با فرمت مد نظر شهرداری است که در این سازمان به نقشه ۲۰۰۰ ام معروف است و این فرمت از نقشه یو تی ام در شهرداری مورد قبول واقع است و منظور از این نقشه ۲۰۰۰ ام نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید