انجام جانمایی پارکینگ های تجاری

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری در زمان پایان ساخت و ساز آپارتمان انجام میشود و بهتر است قبل از ساخت وساز و برای طراحی نقشه معماری با یک کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مشاوره گرفته شود تا پس از ساخت آپارتمان، پارکینگی با اشتباهات جزئی حذف نشود. انجام جانمایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران در صورتی که وضع موجود ملک با نقشه های معماری ملک هم خوانی نداشته باشد مالک از طرف شهرداری موظف به این کار خواهد شد. از آنجایی که این کار بسیار تخصصی است این کار فقط از عهده کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و جانمایی پارکینگ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید