انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به دلیل اینکه تعداد پارکینگ های سالم و مزاحم شناخته شود صورت میگیرد و زمانی شهرداری دستور تهیه نقشه وضع موجود آپارتمان مسکونی با نقشه معماری آن را می دهد که ابعاد وضع موجود ملک با ابعاد مندرج در نقشه معماری هم خوانی نداشته باشد […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید