انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک

تهیه نقشه UTM یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه UTM یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه UTM یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی با هدف اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد و تثبیت و دیوارکشی ملک انجام می شود. برای تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی باید به فرد با صلاحیتی مانند کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود تا نقشه تهیه شده با مهر و امضای […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری ممکن است جانمایی پلاک ثبتی یعنی اینکه موقعیت دقیق ملک از روی پلاک ثبتی ملک که در سند درج شده است روی زمین جانمایی شود گزارش جانمایی پلاک ثبتی یا همان گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی پس از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی برای دریافت سند تک برگ یکی از اعمال مهم و اساسی است که به منظور مشخص کردن حدود ثبتی ملک از آن استفاده می شود و با مشخص شدن حدود ثبتی ملک می توان اقدام به برداشت مختصات یو تی ام سپس تثبیت و دیوارکشی حدود ملک نمود و با استفاده از […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده یکی از کارهای مهمی است که باید برای املاکی که مکان و موقعیت آن ها مشخص نیست انجام شود.جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار هستند انجام میشود و در نهایت موقعیت دقیق ملک بر اساس مختصات یو تی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید