انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی که به بانک اطلاعات ثبتی منطقه دسترسی دارد، می بایست انجام شود. این کارشناس صلاحیت انجام جانمایی پلاک ثبتی را دارد و اینکار را با دقت و صحت بالایی انجام میدهد. جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام می گیرد که در […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ برای ملک که منظور از جانمایی پلاک ثبتی ملک بررسی و یا تعیین مرزهای ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند و حدود اربعه ملک است و تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین است که در نهایت کار جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک روی نقشه 2000

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک روی نقشه ۲۰۰۰

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ که منظور نقشه ۲۰۰۰ همان نقشه تهیه شده از سازمان نقشه برداری کشور است که عوارض و املاک یک محدوده را بر اساس مختصات یو تی ام و در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام نمایش می دهد و از این نقشه ها برای تبدیل مختصات های لوکال به یو […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام برای یک ملک یا زمین که منظور از نقشه یو تی ام نقشه ای است که در آن موقعیت ملک با توجه به مختصات های یو تی ام نمایش داده شوند و منظور از جانمایی پلاک ثبتی نیز این است که با توجه به […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری به منظور تعیین و یا بررسی مرزهای و ثبت این مرزها با استفاده از مختصات های یو تی ام بر روی کره زمین انجام می شود که در نهایت کار جانمایی ملک موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین با رعایت مرزهای ملک انجام می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید