انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار دادگستری به این منظور می باشد که اطلاعات فنی ملک نیز تعیین شود.در واقع در اسناد منگوله دار وقدیمی فقط اطلاعات حقوقی وجود دارد که شامل اطلاعات مالکیت ملک میشود اما در اسناد تک برگی هم اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی وجود دارد. انجام جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید