انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند منگوله دار دادگستری به این منظور می باشد که اطلاعات فنی ملک نیز تعیین شود.در واقع در اسناد منگوله دار وقدیمی فقط اطلاعات حقوقی وجود دارد که شامل اطلاعات مالکیت ملک میشود اما در اسناد تک برگی هم اطلاعات حقوقی و هم اطلاعات فنی وجود دارد. انجام جانمایی پلاک ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ

جانمایی پلاک ثبتی سند-صدور سند تک برگ انجام می شود تا با مشخص شدن حدود و موقعیت ثبتی ملک امکان تهیه نقشه یو تی ام از عرصه ملک وجود داشته باشد در نتیجه از نقشه یو تی ام استفاده میشود تا در نهایت با توجه به اطلاعات به دست آمده از وضع موجود عرصه ملک […]

بیشتر بخوانید
اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام

اراضی مشاعی افراز نشده و تهیه نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و تهیه نقشه یوتی ام زمین افراز نشده به دلیل صدور سند تک برگ جزء مدارکی می باشد که اداره ثبت از مالک املاک مشاعی درخواست می کند و با تهیه نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام

عدم تطبیق وضع موجود با سند و تهیه نقشه یو تی ام به دلیل بار حقوقی بالایی که دارد، باید با دقت تمام و در نظر گرفتن تمام جوانب فنی و حقوقی ملک انجام شود پس برای انجام اینکار به یک متخصص و کارشناس با تجربه نیاز میباشد که مهر و امضا او برای ادارات […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده

انجام جانمایی پلاک ثبتی برای املاک گمشده یکی از کارهای مهمی است که باید برای املاکی که مکان و موقعیت آن ها مشخص نیست انجام شود.جانمایی پلاک ثبتی توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار هستند انجام میشود و در نهایت موقعیت دقیق ملک بر اساس مختصات یو تی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک روی نقشه 2000

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک روی نقشه ۲۰۰۰

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک روی نقشه ۲۰۰۰ که منظور نقشه ۲۰۰۰ همان نقشه تهیه شده از سازمان نقشه برداری کشور است که عوارض و املاک یک محدوده را بر اساس مختصات یو تی ام و در مقیاس ۱/۲۰۰۰ ام نمایش می دهد و از این نقشه ها برای تبدیل مختصات های لوکال به یو […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی - تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM

انجام جانمایی پلاک ثبتی – تهیه نقشه UTM به منظور تعیین موقعیت یک ملک یا قطعه زمین بر روی کره زمین انجام می شود که برای املاکی که مرزها و ادرس دقیق آن ها مشخص نیست از طریق این پلاک ثبتی مرزهای ملک تعیین می شود و در نهایت با مرز های تعیین شده و […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام

انجام جانمایی پلاک ثبتی سند و تهیه نقشه یو تی ام برای یک ملک یا زمین که منظور از نقشه یو تی ام نقشه ای است که در آن موقعیت ملک با توجه به مختصات های یو تی ام نمایش داده شوند و منظور از جانمایی پلاک ثبتی نیز این است که با توجه به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید