انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در تهران که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک از طریق تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری بریا امور ادرای ملک هم چون سازمان ثبت و یا شهرداری و … تهیه میشود امروزه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید