انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک توسط کارشناس دارای صلاحیت به این صورت می باشد که با استفاده از اسناد ثبتی و رسمی بر روی سیستم مختصات یو تی ام تعیین موقعیت ملک طبق شماره پلاک ثبتی صورت گیرد و برای انجام جانمایی پلاک ثبتی باید نقشه یو تی ام ملک را تهیه کرد و تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در تهران

انجام جانمایی پلاک ثبتی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در تهران که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک از طریق تهیه نقشه یو تی ام برای ملک و مهر و امضا توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری بریا امور ادرای ملک هم چون سازمان ثبت و یا شهرداری و … تهیه میشود امروزه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید