انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه سند تک برگ برای ملک که منظور از جانمایی پلاک ثبتی ملک بررسی و یا تعیین مرزهای ملک با توجه به پلاک ثبتی درج شده در سند و حدود اربعه ملک است و تعیین موقعیت دقیق این مرزها بر روی کره زمین است که در نهایت کار جانمایی پلاک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید