انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق زمین ها و مرز های بین آن ها تعیین شود تا بتوان از بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری کرد. انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین زمین های کشاورزی چون  مساحت بزرگی دارند،معمولا به صورت مشاعی هستند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید