انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی

تفسیر عکسهای هوایی و انجام جانمایی پلاک ثبتی با هدف مشخص کردن حدود اربعه املاک انجام می شود در واقع تفسیر عکس های هوایی با استفاده از عکس های قدیمی انجام می شود تا حدود اربعه ملک تشخیص داده شود و با جانمایی آن بر روی زمین حدود ملک مشخص می شود. تفسیر عکسهای هوایی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک

انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک تنها توسط یک فرد متخصص و مورد اعتمادی همچون کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و از این روش برای یافتن آدرس و موقعیت ملک گمشده استفاده می شود. انجام جانمایی پلاک ثبتی و تعیین آدرس دقیق ملک املاک گمشده به املاکی گفته می شود که […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی

تهیه گزارش انجام جانمایی پلاک ثبتی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری ممکن است جانمایی پلاک ثبتی یعنی اینکه موقعیت دقیق ملک از روی پلاک ثبتی ملک که در سند درج شده است روی زمین جانمایی شود گزارش جانمایی پلاک ثبتی یا همان گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی پس از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی تهیه […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین

انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین به این دلیل انجام می شود که موقعیت دقیق زمین ها و مرز های بین آن ها تعیین شود تا بتوان از بسیاری از اختلافات ملکی جلوگیری کرد. انجام جانمایی پلاک ثبتی و میخ کوبی زمین زمین های کشاورزی چون  مساحت بزرگی دارند،معمولا به صورت مشاعی هستند […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه ی انجام آن کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود تا با دقت بالایی این عملیات انجام شود و موقعیت ملک روی زمین مشخص گردد. جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از مدارک ثبتی ملک انجام میشود و برای یافتن این مدارک باید به این اطلاعات دسترسی داشت که کارشناس رسمی […]

بیشتر بخوانید
انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی

انجام جانمایی پلاک ثبتی و نحوه انجام آن کارشناس رسمی دادگستری به این صورت می باشد که اگر شخصی سندی داشته باشد که که وضعیت یا موقعیت دقیق ملک آن مشخص نباشد یا زمینی دارد که در مورد حدود و همسایگی آن یامساحت و متراژ آن دچارشک و تردید می باشد و یا دچار مشکلات […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین آدرس ملک به منظور تعیین موقعیت برای املاکی که موقعیت نامشخصی دارند و فقط پلاک ثبتی و سند قدیمی ازآن ها موجود می باشد انجام می شود برای این که مالک بتواند موقعیت و آدرس دقیق ملک را پیدا کند باید به کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا اداره […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند

جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود زیرا کارشناس رسمی دادگستری دارای تخصص و تجربه بسیاری در این مورد میباشد و نقشه یو تی ام و همچنین جانمایی پلاک ثبتی را بادقت و کیفیت بالایی تهیه میکند و […]

بیشتر بخوانید
جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک

جانمایی پلاک ثبتی برای تعیین حدود ملک با استفاده از مدارک موجود و اسناد و مدارک ثبتی ملک انجام می شود و سپس حد و مرز دقیق ثبتی ملک روی زمین مشخص خواهد شد. در واقع برای املاکی که حدود مشخصی روی زمین ندارند و دیوارکشی و میخکوبی در آن وجود ندارد می توان با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید