انجام نقشه یو تی ام

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک تهیه می گردد تا موقعیت دقیق مکانی ملک با مختصات یو تی ام روی زمین مشخص گردد. در واقع هر نقطه از ملک مختصات منحصر به فرد خود را دارد و هیچ ملکی را با این مختصات نمیتوان پیدا کرد و این نقشه برای اقدامات ثبتی […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام به این منظور انجام میشود که موقعیت اراضی ملی از اراضی کشاورزی تشخیص داده شود و اراضی ملی زمین های احیا نشده ای هستند که دارای سابقه کشاورزی نمیباشند و مالک اصلی اراضی ملی دولت می باشد واگر ملکی راجزو اراضی ملی تشخیص دهد آن راتصاحب می […]

بیشتر بخوانید
تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. با تهیه نقشه یو تی ام، موقعیت دقیق ملک بر اساس شماره پلاک ملک جانمایی می شود و نقشه های ثبتی در واقع کروکی های قدیمی از پلاک های ثبتی میباشد و برای هر منطقه یک نقشه ثبتی وجود دارد. […]

بیشتر بخوانید
انجام نقشه یو تی ام برای املاک تهران

انجام نقشه یو تی ام برای املاک تهران

انجام نقشه یو تی ام برای املاک تهران نقشه یو تی ام تهیه شده از ملک همان نقشه ایست که موقعیت ملک را در زمین بر اساس مختصات های آن و عوارض و همسایگی های هم جوار ملک را نیز نمایش می دهد. انجام نقشه یو تی ام برای املاک تهران تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید