انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند دفترچه ای قدیمی با عملیات جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است در این صورت برای پیاده سازی و مشخص کردن چهار گوشه ملک بر روی زمین می بایست به متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و پیاده سازی چهارگوشه ملک هنگام اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید