انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک روی زمین تثبیت شود و اگر مالک می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سند تک برگ دریافت کند باید پیاده سازی چهار گوشه ملک را انجام دهد و برای انجام […]

بیشتر بخوانید
پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین

پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین به صورت دقیق و اصولی با مراجعه به یک متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری ممکن می شود. با پیاده سازی حدود اربعه ملک روی زمین میخ کوبی و دیوار کشی می شوند تا این حدود روی زمین تثبیت شوند و در نتیجه امکان تعارض […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای انجام میخ کوبی و پیاده سازی ملک بر روی زمین باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود و بدون مختصات یو تی ام دقیق امکان پذیر نمی باشد. انجام پیاده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید