انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه سند دفترچه ای قدیمی با عملیات جانمایی پلاک ثبتی قابل انجام است در این صورت برای پیاده سازی و مشخص کردن چهار گوشه ملک بر روی زمین می بایست به متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و پیاده سازی چهارگوشه ملک هنگام اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک با توجه به سند به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق ملک روی زمین تثبیت شود و اگر مالک می خواهد موقعیت دقیق ملک را مشخص کند و برای ملک سند تک برگ دریافت کند باید پیاده سازی چهار گوشه ملک را انجام دهد و برای انجام […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در استان تهران توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و برای انجام میخ کوبی و پیاده سازی ملک بر روی زمین باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود و بدون مختصات یو تی ام دقیق امکان پذیر نمی باشد. انجام پیاده […]

بیشتر بخوانید
انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران

انجام پیاده سازی چهار گوشه ملک در تهران به منظور تثبیت موقعیت ملک در حدود دقیق آن به کار می رود. در صورتی که حدود اربعه ملک روی زمین مشخص نباشد باید جانمایی پلاک ثبتی انجام شود تا حدود ملک روی زمین مشخص و تثبیت شود و با تهیه نقشه یو تی ام می توان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید