انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای تهیه نقشه مجزای هر واحد پس از پایان کار ساخت و ساز آپارتمان صورت می گیرد.درواقع پس از اینکه آپارتمان ساخته شد،برای اخذ سند تک برگ ، آپارتمان بایدتفکیک شود و برای اینکار باید به سازمان ثبت اسناد مراجعه کرد و سازمان ثبت اسناد کار تفکیک را به نظام مهندسی […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج

انجام پیش تفکیک آپارتمان برای پیش فروش مطمئن برج برای این انجام می شود که برای انجام معامله اصولی بخواهیم مساحت دقیق هرواحد آپارتمان راتهیه کنیم.چون معامله به صورت پیش فروش میباشد خریدار وفوشنده ازمساحت دقیق واحدها بیخبر هستند و پس از ساخت واخذ سند تک برگ مساحت دقیق واحدها مشخص میشود. پس اگر میخواهیم […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید