انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد مسکونی

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد مسکونی

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود و انجام پیش تفکیک برای آپارتمان هایی می باشد که نیمه کاره می باشد و برای انجام معامله مطمئن از واحدهای پیش فروشی،بهتر است قبل از انجام معامله از مساحت دقیق ملک باخبر شد و معامله را طبق […]

بیشتر بخوانید
انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری به این صورت می باشد که باید مساحت دقیق هر واحد آپارتمان راتهیه کنیم تامعامله به صورت مطمئن انجام شود چون معامله به صورت پیش فروش میباشد خریدار و فروشنده ازمساحت دقیق واحدها بی خبر هستند و پس از ساخت و اخذ سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید