انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی

انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی

انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی

انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.منظور از کلیه امورنقشه برداری ثبتی،تهیه و ترسیم نقشه یو تی ام،انجام جانمایی پلاک ثبتی،تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای ،انجام رهاسازی ملک و…می باشد. انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی انجام کلیه امور نقشه برداری ثبتی امری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید