انجام کنترل سازه

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایانکار

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایانکار

نقشه برداری ساختمان کنترل سازه-پایانکار یعنی کنترل موقعیت دقیق ستون ها، میزان گودبرداری و صحیح بودن آن، کنترل موقعبت دیوار ها و غیره با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری که در حین ساخت توسط یک متخصص انجام میشود در واقع کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی به منظور بررسی وضع موجود […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید