انجام یو تی ام در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری

تهیه نقشه های مصوب برای شهرداری نقشه ای یو تی ام از وضع موجود زمین است که روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم شهر جانمایی شده است و در این نقشه ابعاد و مساحت و حدود و همسایگی ملک نمایان است. این نقشه توسط متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و […]

بیشتر بخوانید
تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان

تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان تهران

تبدیل سند قولنامه ای به سند تک برگ در استان تهران به این منظور انجام می شود که مالکیت ملک به روز شود و با تهیه سند تک برگ تجاوز املاک و اختلافات بر سر حدود ملک به حداقل خواهد رسید همچنین کلاه برداری های ملکی که با جعل سند قولنامه ای انجام میشود دیگر […]

بیشتر بخوانید
انجام یو تی ام در تهران - تهیه نقشه یو تی ام

انجام یو تی ام در تهران – تهیه نقشه یو تی ام

انجام یو تی ام در تهران – تهیه نقشه یو تی ام که به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین با توجه به مختصات های یو تی ام انجام میشود و این به این منظور است که با توجه به مختصات های تعریف شده بر روی کره زمین می توان موقعیت یک قطعه زمین […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید