تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند پس از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی صورت می گیرد. در واقع عملیات جانمایی پلاک ثبتی به منظور تعیین و تشخیص حدود و موقعیت دقیق ملک و سپس تثبیت آن،انجام می شود جانمایی پلاک ثبتی از آنجایی که بار حقوقی دارد و بایستی توسط فرد متخصص و با […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید