تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری

تبدیل سند منگوله دار به سند تک برگ کارشناس رسمی دادگستری به این صورت میباشد که اگر مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ اخذ کند و سند قدیمی ملک را به سند تک برگ تبدیل کند باید نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود تامساحت و موقعیت دقیق ملک مشخص شود و […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید