تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری

تبدیل نقشه ثبتی به نقشه یو تی ام توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود. با تهیه نقشه یو تی ام، موقعیت دقیق ملک بر اساس شماره پلاک ملک جانمایی می شود و نقشه های ثبتی در واقع کروکی های قدیمی از پلاک های ثبتی میباشد و برای هر منطقه یک نقشه ثبتی وجود دارد. […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید