تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در حومه تهران در واقع به این منظور انجام میشود که موقعیت و حدود دقیق اراضی و موقعیت مکانی اراضی روی زمین مشخص و تعیین شود و در نهایت با تثبیت مرزهای زمین های کشاورزی میتوان اقدام به اخذ سند مالکیت برای اراضی کرد برای تثبیت اراضی کشاورزی به دلیل […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید