تثبیت مرز زمین

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در سیستم مختصات

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در سیستم مختصات یو تی ام

تثبیت مرز زمین های کشاورزی در سیستم مختصات یو تی ام وقتی اهمیت پیدا کرد،که روز به روز قیمت زمین به طور صعودی بالا رفت در نهایت حدود و مرز املاک که زمانی از اهمیت خاصی برخوردار نبود امروزه یکی از مسائل مه است زیرا در مساحت ملک نیز تاثیر گذار است پس امروزه اخذ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید