تحدید حدود ثبتی ملک

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی انجام می شود در واقع با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک و حدود ثبتی ملک مشخص می شود و کارشناس پس ازترسیم نقشه یو تی ام آن را مهر و امضا می کند تا نقشه دارای اعتبار شود و در این صورت حدود ثبتی ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید