تصحیح سند توسط کارشناس رسمی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی در مواقعی لازم خواهد شد که مساحت وضع موجود ملک با مساحت ملک در سند هم خوانی نداشته باشد این عدم تطابق ۹۰% اتفاق می افتد زیرا اسناد قدیمی با دستگاه های با دقت پایین مثل متر تهیه می شد اما امروزه برای تهیه نقشه ها از متر […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید