تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی امور ثبتی به این صورت میباشد که اگر مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت باشد گاهی این تفاوت به این علت می باشد که سند ملک قدیمی است اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه شده است دقت آن پایین می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید